A Csíksomlyói búcsú

Minden évben pünkösd szombatján a katolikus székelység nyírfaágakkal díszített zászlókkal körmenetet tart a Kissomlyó-hegyén, ami a székely katolikusok szent hegye, amit évszázadok óta imádkozva járnak végig a csíksomlyói búcsúra érkező zarándok.

A Kissomlyó-hegy nyugati oldalán találhatók a kálvária stációnak keresztjei. A hegy tetején három kápolna áll, a Salvator-kápolna, ami a hegycsúcson található és, mivel egy meredek lejtőn lehet feljutni, ezért Jézus-hágójának is nevezik ezt az oldalát a hegynek. A másik kápolna, a Szenvedő Jézus- kápolna, ahol egy oszlophoz kötözött Jézus szobor található egy kis fülkében. A harmadik kápolna a Szent Antal kápolna, ahova a zarándokok imameghallgatás és búcsús szándékkal érkeznek a fogadalmi vezeklőhelyre.

A Nagysomlyó-hegy a Csíki-medence közepén található, aminek a tetjén lévő kilátótoronyból az egész Csíki- medence belátható. A hegy egyik csúcsán a fehér barátok egykori kolostora és kápolnája állt, a másik hegycsúcson a Nagysomlyói- vár romjai találhatók.

A hagyományok közé tartozik egy korábbi eseményre emlékezve, hogy a gyergyófalusi keresztalja megy a menet elején. A menet legértékesebb tárgya a labarum, ami egy római hadi jelvény volt a főoldal bal oldalán található. A pünkösdszombaton tartott körmenetben a menet központjában viszik a körmenetet vezető püspök előtt. Mivel évről-évre egyre többen vettek részt a zarándoklaton, ami már nem tette lehetővé, hogy ekkora zarándoktömeget a hagyományos módon tudják szervezni, ezért a pünkösd szombati misét szabadtéren tartják meg a Kissomlyó-hegy és a Nagysomlyó-hegy közti nyeregben. Kezdetben egy ideiglenes emelvényen kialakított oltárnál, majd a Hármashalom-oltárnál, ami 1996-ban készült el. Az utakat kiszélesítették és a ferencesek lettek újra a búcsú irányítói.

A menethez 40 év után kényszerű távolmaradás után, 1990-ben újra csatlakoztak a csángók. A csángók zárják a menetet a hagyományos népviseletükről „fehér keresztaljaként”.
A bevonulásnak és a körmenetnek hagyománya van, ami a következő sorrendben történik: Gyergyó, Felcsík, A kordon és a papság, Alcsík, Felsőnyárádmente, Sóvidék, Udvarhely vidéke, Maros mente, Háromszék, Brassó és környéke, Gyimesi csángók, Moldvai csángó magyarok.

A búcsúnak minden évben új mottója van, 2019-ben „Íme, az Úr szolgálóleánya” volt a mottó.

Borítófotó: MTI/Veres Nándor

Csiksomlyoi-Labarum-240x320w

Pin It on Pinterest